Prefabrykowane płyty torowo-drogowe oczyszczające powietrze

O tym, jak wielkim zagrożeniem dla mieszkańców aglomeracji miejskich jest zanieczyszczenie powietrza, nie trzeba nikogo przekonywać. Jednak do tej pory za głównego winowajcę tego stanu rzeczy uważa się produkty uboczne powstałe w wyniku ogrzewania mieszkań i zakładów pracy. Pochodne spalania paliw, które powstają w pojazdach mechanicznych, traktowane są z pewną pobłażliwością. Być może wynika to z faktu, że wszyscy zmuszeni są do korzystania z tego typu komunikacji i niewielu wie, jak zapobiegać zanieczyszczeniom. Rozwiązaniem mogą okazać się płyty EKO. To prefabrykowane płyty torowo-drogowe z nawierzchnią oczyszczającą powietrze.

Z artykułu dowiesz się między innymi:

  • Co najbardziej zanieczyszcza powietrze w Polsce?
  • Technologia TX Active® – co to jest?
  • Na czym polegają badania skuteczności powierzchni fotokatalitycznej?
  • Czy torowisko tramwajowe z wykorzystaniem płyty EKO może przyczynić się do poprawy stanu środowiska?

Jak rozwiązać problem zanieczyszczenia powietrza?

Zagadnienia związane z zanieczyszczeniem powietrza generowanym przez szeroko rozumiany transport drogowy od lat pojawiają się na agendzie spraw rządowych, samorządowych i społecznych.

Niestety, wysiłki czynników decyzyjnych opierają się głównie na restrykcjach bądź ograniczeniach. Społecznicy z kolei widzą swoją szansę w apelach. Producenci stale poszukują nowych rozwiązań technicznych w zakresie poprawy jakości spalin. Na próżno.

W samym tylko styczniu bieżącego roku zarejestrowanych zostało ponad 35 000 tysięcy aut, o tyle więcej wyjechało na polskie drogi, wydzielając szkodliwe gazy.

Wydaje się, że w tej sytuacji najrozsądniej byłoby postawić na metodę, która jednocześnie służąc rozwoju motoryzacji, przyczyniałaby się do eliminacji tego, co po niej pozostaje.

Czy to w ogóle jest możliwe? Jest!

Mało tego, na przykładzie wielkich miast w Polsce widać, iż system antysmogowy działa z niezwykłą skutecznością. Chodzi o nawierzchnię torowisk z wykorzystaniem płyty EKO, która dzięki zjawisku fotokatalizy neutralizuje zanieczyszczenia gromadzące się w atmosferze.

 

Interesują cię nowoczesne płyty EKO z wykorzystaniem systemu antysmogowego?

Nasza firma z powodzeniem stosuje to rozwiązanie. Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu.

Czym jest technologia TX Active®?

Technologia TX Active®, poprzez wykonywanie fotokatalitycznie aktywnych powierzchni betonowych, powoduje rozpad szkodliwych związków chemicznych na substancje obojętne dla środowiska naturalnego. Odbywa się to w sposób bierny, innymi słowy, proces oczyszczania nie wymaga ingerencji człowieka.

Nawierzchnia fotokatalityczna wymaga jedynie odpowiedniej dawki promieniowania UV oraz wody opadowej. Są to zatem idealne warunki, które występują w polskiej strefie klimatycznej.

Promieniowanie słoneczne powoduje na powierzchni o właściwościach fotokatalitycznych powstanie reduktorów (utleniaczy). Poprzez utlenienie następuje rozpad szkodliwych związków, natomiast produkt utlenienia zostaje spłukany na skutek opadów atmosferycznych.

*Mechanizm oczyszczania powietrza z tlenków azotu NOx przez aktywną katalitycznie powierzchnię betonu wykonaną z użyciem cementu TioCem

Przypomnijmy, iż substancje powstałe w wyniku tego rozpadu nie stanowią zagrożenia dla środowiska. Proces jest odnawialny, gdyż powierzchnia fotokatalityczna pokrywająca beton praktycznie nie traci swoich właściwości w miarę upływu czasu.

 

Badania skuteczności powierzchni fotokatalitycznej 

Skuteczność powierzchni fotokatalitycznej potwierdzona została licznymi badaniami laboratoryjnymi i terenowymi. Produkty betonowe poddawano między innymi testom, które miały określić wpływ zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy na określonym odcinku drogi oraz terenów przyległych. W tym celu wykorzystano rodaminę (substancję organiczną), którą następnie poddano naświetlaniu promieniami UV.

Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania. Po dwudziestu czterech godzinach rodamina uległa całkowitemu rozpadowi, a powierzchnia testowana została samoistnie oczyszczona.

Na podstawie tych i wielu innych badań udało się stwierdzić, iż spadek koncentracji tlenków azotu NOx bezpośrednio nad badaną powierzchnią wynosi aż 24%.

*Przykład redukcji zawartości tlenków azotu NOx w powietrzu – próbka betonu wykonanego z użyciem cementu TioCem poddana promieniowaniu UV.

Test redukcji zawartości tlenków azotu NOx odbył się zgodnie z wymogami normy UNI 11247:2007 NOx degradation.

W wyniku fotokatalizy, która staje się intensywniejsza podczas słonecznej pogody, neutralizacji ulega ok. 90% tlenków azotu, aldehydów, benzenu i wielu innych związków organicznych. W pochmurne dni wskaźnik ten wynosi ok.70%.

Nietrudno sobie wyobrazić, ile korzyści może przynieść infrastruktura miejska wykonana z tego typu materiału. Wypada w tym miejscu dodać, iż do badań wykorzystano cement TioCem® oferowany przez Górażdże Cement S.A.

 

Prefabrykowana płyta torowo-drogowa wykonana w technologii TX Active®

Pierwotnie technologia TX Active® wykorzystywana była do budowy chodników i elewacji. Okazało się jednak, iż zdecydowanie więcej korzyści dla środowiska przyniesie inwestycja w budowę infrastruktury drogowej, a ściślej mówiąc, torowiska tramwajowe. Beton jest surowcem niezwykle wytrzymałym, stąd jego popularność przy budowie tras przeznaczonych dla pojazdów szynowych, z których każdy wraz z pasażerami może ważyć nawet 50 ton.

Linie tramwajowe wyposażone we wkładki komorowe z granulatu oraz maty wibroizolacyjne, będą pełnić swoje funkcje przez dziesiątki lat. Biorąc pod uwagę długość tego okresu, a także powierzchnię, jaką zajmuje infrastruktura tramwajowa z wykorzystaniem płyty EKO, można przyjąć, iż miasto zyskuje ogromny kombinat antysmogowy niejako przy okazji swojej rozbudowy.

Pewnym paradoksem może wydać się fakt, iż prefabrykowane płyty torowo-drogowe wykonane w technologii TX Active®, będą służyć planecie długo po tym, jak zostaną wycofane z eksploatacji.

Antysmogowe płyty żelbetowe prefabrykowane

Jeśli masz pytania dotyczące naszych produktów, skontaktuj się z nami.