W dnia 29-30 maja 2023 w Pruszkowie odbyło się posiedzenie  XXI Konferencji Naukowej Wibroakustyki i Wibrotechniki oraz XVI Ogólnopolskim Seminarium Wibroakustyka w Systemach Technicznych WibroTech 2023.

Patronat nad WibroTech 2023 objął Dziekan Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Piotr Przybyłowicz oraz Sekcja Wibroakustyki Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk.

W ramach Konferencji odbyła się Sesja Jubileuszowa z okazji 90-tej rocznicy urodzin prof. dr. hab. inż. Zbigniewa Engela – twórcy Wibroakustyki Polskiej.

Celem Konferencji jest wymiana doświadczeń i osiągnięć naukowo-badawczych różnych ośrodków w kraju, z zakresu wibroakustyki oraz wibrotechniki z uwzględnieniem zagadnień związanych z występowaniem procesów wibroakustycznych w technice i przyrodzie oraz analizy, modelowania i identyfikacji ich oddziaływań dynamicznych, i związanych z nimi oddziaływań wibroakustycznych, a także oceny ich wartości informacyjnej dla celów diagnostyki technicznej i kształtowania ich pożądanych charakterystyk.

Tematyka konferencji obejmuje stan aktualny oraz perspektywiczne kierunki rozwoju takich dziedzin badawczych jak:

  • metody modelowe i obliczeniowe wibroakustyki,
  • diagnostyka wibroakustyczna maszyn i systemów,
  • metody oceny i zwalczania zagrożeń wibroakustycznych,
  • techniki wibracyjne,
  • oddziaływanie drgań i hałasu na człowieka i środowisko.

 

CONCRETE – RAIL Sp. z o.o. była jednym ze sponsorów Konferencji. Spółkę reprezentował Pełnomocnik Zarządu – Pan Andrzej Bywalec.

W ramach sesji plenarnej Profesor AGH dr hab. inż. Tomasz Korbiel wygłosił referat pt. Materiały recyclingowe w rozwiązaniach wibroizolacyjnych konstrukcji szynowych.

Przedstawiona prezentacja objęła swoim zakresem szereg problemów wynikających z oddziaływania komunikacji szynowej na otaczające środowisko.  W ramach referatu zostały przedstawione rozwiązania eliminujące niekorzystne oddziaływania fal wibroakustycznych generowanych przez komunikację szynową w postaci mat wibroizolacyjnych i wibroizolacyjnych profili przyszynowych. Referat wzbudził duże zainteresowanie wśród słuchaczy i ożywioną dyskusje.

Na stoisku CONCRETE – RAIL można była zapoznać się z bogatą ofertą wibroizoltorów stosowanych w komunikacji szynowej.

Masz pytania dotyczące naszych produktów wibroizolacyjnych?

Bądźmy w kontakcie.